2017 » Atölyeler
Düzenleme: 2017-03-09 22:16

ŞİTÖÇ 2017 — Atölyeler

18 Mart 2016 – Cumartesi
Atölye No. Atölyeler – 1. Oturum
14:30-17:30
ATY-11 Salon: E1-201
Krize Müdahale Uygulama Örnekleri Atölye Çalışması
Suay Kantoğlu & Neylan Özdemir
19 Mart 2016 – Pazar
Atölye No. Atölyeler – 2. Oturum
11:00-14:00
ATY-21 Salon: ÇSM-504
Yardım Edene Yardım
Funda Tekelioğlu
ATY-22 Salon: ÇSM-502
Cinsel İstismara Sistemik Yaklaşım: Bağlamsal Aile Terapisi Vaka Tartışması ve Formulasyonu
Gizem Erdem
ATY-23 Salon: ÇSM-503
Profesyoneller İçin Öz Bakım ve Somatik Farkındalık
Özlem Kaleli
ATY-24 Salon: ÇSM-501
Erken Evlilikler, Ergen Ebeveynler
Elif Akdağ Göçek
Atölye No. Atölyeler – 3. Oturum
15:00-18:00
ATY-31 Salon: ÇSM-501
Aile İçi Travma ile Çalışmak: Terapötik Yaklaşımlar
Mia Medina
ATY-32 Salon: ÇSM-502
Çocukluk Dönemi Cinsel İstismar Travması
Ayten Zara
ATY-33 Salon: ÇSM-503
Travma ile Çalışan Terapist Nasıl Travmatize Olmaz? Bir Beden-Zihin Çalışması
Gonca Şensözen

SİTÖÇ 2017 — Atölye Açıklamaları

ATY-11 (Kontenjan: 30)
3 saat

Psk. Danışman
Suay Kantoğlu
&
Uzm. Psk. Dan.
Neylan Özdemir

Krize Müdahale Uygulama Örnekleri Atölye Çalışması

Eğitimciler:
Suay Kantoğlu, İstanbul Ün. Ed. Fak. Eğitim Bilimleri Bölümünden 1986 yılında mezun oldu. 1986 yılından bu güne kadar okul öncesi eğitim alanında çalıştı. 1997 yılından 2005 yılına kadar İstanbul Psikodrama Enstitüsünde Psikodrama eğitimi aldı. Community Stress Prevention Center ve “ Nord International Trauma Consultancy”de psikolojik kriz ve müdahale teknikleri sertifika programına katıldı. Bu eğitim devam ederken 2000 yılında Bakış Eğitim ve Psikolojik Danışmanlık merkezinin düzenlediği Aile Terapisi Eğitimlerine katılarak Aile Terapisti sertifikasına sahip oldu. Ayrıca yine Bakış Eğitim ve Psikolojik Danışmanlık Merkezinin 2007 yılında düzenlediği Boşanma Arabuluculuğu Eğitimine katıldı. Dışa Vurumcu Sanat Terapisi Travma ve Krizlerde Dışa Vurumcu Sanatlarla Müdahale ve EMDR uygulayıcısıdır. Şu anda Okul Öncesi Eğitim alanındaki çalışmalarını ve aldığı eğitimleri kaynaştırarak pedagojik danışmanlık, bireysel danışmanlık ve aile terapistliği yapmaktadır.

Neylan Özdemir, 1977 yılında İstanbul Üniversitesi Pedagoji bölümünden mezun olduktan sonra 1985 yılında Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü'nden yüksek lisans diplomasını almıştır. La Joya Enstitüsü'nden grup danışmanlığı, ‘Community Stress Prevention Center’ ve “Nord International Trauma Consultancy”den psikolojik kriz ve müdahale teknikleri ve aile ve çift terapisi alanlarında sertifika programlarını tamamlamış, aile ve çift terpisi supervizör eğitimlerini sürdürmektedir. 1979-1981 ve 1984-2004 yılları arasında Robert Kolej'de psikolojik danışmanlık yapmıştır. Halen eğitmenlik, psikolojik danışmanlık yapmaktadır ve 1997 yılından beri çeşitli proje ve programlarda danışmanlık, program geliştirme, eğitmenlik aile ve çift terapistliği yapmaktadır. Boğaziçi Üniversitesi'nde 2000 yılından beri "Grup Dinamiği" ve "Kriz Müdahale Teknikleri ve Stratejileri" derslerini vererek yarı zamanlı öğretim üyeliği yapmaktadır. Yine 2000 yılından beri yurt dışından gelen eğitmenlerle işbirliği içinde aile ve çift terapisi eğitimlerinin organize edilmesinde ve yapılmasında katkıda bulunmuş 2012 yılından beri de Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifik programı halinde bu eğtimleri sürdürmektedir. Psikolojik kriz ve müdahale konusunda yaptığı eğitim ve çalışmalardan bazıları; 2004-2010 yılları arasında Hürriyet Gazetesi, CNN ve Dünya Nüfus Fonu İşbirliği ile Aile İçi Şiddet Projesi programlarının geliştirilmesi ve organizasyonu,2014 yılında AFAD Çalışana Destek Programı Eğitici Eğitimi Programının hazırlanması ve uygulanması, 2015 yılında İstanbul Kadıköy İlçesi RAM adına ilçedeki rehberlere ve müdürlere “Kriz Müdahale Eğitimi”, 2016 Tekirdağ İli RAM'ın ildeki tüm rehberler için düzenlediği kriz müdahale eğitimleridir.

Atölye İçeriği:
Psikolojik kriz müdahale amaçları, prensipleri, kriz müdahale sürecinde tanılama örneği ve uygulama çalışmasıdır. Müdahale teknikleri ve uygulama örneklerini tanımak amaçlanır

Atölye Hedefleri:

 • Kriz müdahale prensiplerini anlamak ve bir tanılama tekniğini öğrenmek
 • Baş etme mekanizmalarını gözden geçirip örnekler üzerinde denemek
 • Psikolojik Kriz müdahale çalışmalarından 3 örnek uygulama yaparak müdahale bilgi ve becerilerini arttırmak.

Kimler Katılabilir:
Psikiatrist, Psikolog, Psikolojik Danışman, Sosyal Hizmet uzm. v.b alanda çalışan uzman ve öğrenciler.

ATY-21 (Kontenjan: 16)
3 saat

Uzm. Psikolojik Danışman
Funda Tekelioğlu

Yardım Edene Yardım

Eğitimci:
Funda Tekelioğlu, M.Ü. A.E.F. Eğitim Bilimleri Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünde lisans, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisansını tamamlamıştır. Aldığı formel eğitimin yanı sıra; Psikolojik Danışmanlıkta Temel Yardım Becerileri, Çatışma Çözme Teknikleri, TA Ego Durumları, Geştalt, Etkili İletişim Grup Liderliği ve psikodrama eğitimlerini tamamlamıştır. Aile Terapisi Eğitimi, Pact (Çift Terapisine Psikobiyolojik Yaklaşım), Gottman Çift Terapisi 1. ve 2. düzey eğitimlerini almıştır. Bunun yanı sıra EMDR eğitimini başarıyla bitirmiş, EMDR Terapisti unvanını almaya hak kazanmış bir EMDR derneği üyesidir. 1987 – 2000 yılları arasında özel okullarda Psikolojik Danışman olarak görev yapmış ve bu süreçte görev aldığı her okulda Rehberlik Servisini kurmuş ve işlevsel hale getirmiştir. 1999 depreminin ardından; “Travma ve Kriz Durumlarında Psikolojik Destek” Eğitimlerini tamamlayarak, hem alanda çalışmalar yürütmüş hem de İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü Kriz Ekibi Üyesi olarak “Okullarda Acil Durum Destek Eğitimi” Projesinde eğitimci olarak yer almıştır. 2000-2001 H.A.N.D.S Projesi kapsamında Gölcük Öğretmen Grubu ile “Travma’yla Başa Çıkma” atölye çalışmaları yürütmüştür. 2004 HSBC terör saldırısı sonrası Türk Psikologlar Derneği ile ortak “Travma Çalışmaları”nı yürütmüştür. 2004-2010 yılları arasında aile mahkemelerinde bilirkişi olarak hizmet vermiştir. 2008 yılında Koç Lisesi Rehberlik Sempozyumu’nda “Fark Etmek” konulu atölye çalışmasını yürütmüştür. 2009-2011 yılları arasında 6 dönem boyunca M.Ü. A.E.F. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü’nde “Yaşam Dönemleri ve Uyum Problemleri” dersini vermiştir. 2012 yılında Koç Lisesi Ebeveynlik Kongresi’nde ‘Boşanmanın Ardından’ isimli atölye çalışması yapmıştır. 2014 yılında, Hayata Renk Ver Derneği ile SOSDES Projesi kapsamında kronik hastalığı olan çocuklarla çalışan gönüllülere yönelik atölye çalışmaları yürütmüştür. “Yardım Edene Yardım” Projesi kapsamında gönüllü süpervizyon çalışmaları yürütmüştür. 2014-2015 yılları arasında Vodafone ile beraber ‘Operatör Bağlılığı Araştırma Projesi’ni yürütmüştür. 2016 yılında ‘Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi’ ile öğrencilerin okula giriş sürecine yönelik ortak çalışma yürütmüştür. Tüm bunların yanında, 1996 yılından itibaren yetişkin, çift ve ailelerle çalışmalarını sürdürmekte, psikodrama ve mesleki eğitim gruplarını yönetmektedir. Şirketlere ve eğitim kurumlarına yönelik eğitim projeleri hazırlamakta, kurumsal danışmanlık ve yönetim danışmanlığı yapmaktadır.

Atölye İçeriği:
Travmatik olaylar sadece maruz kalanları etkilemez, yardım edenleri de içine çeker. Yardım edenlerin hikâyeleri ile yardım edilenlerin hikâyeleri karışır bazen, o zaman da psikolojik yardımın etkisi azalabilir. Bu çalışmada, yardım edenlerin hikâyeleri öncelikli olacak ve kendilerine yardım etmelerinin yolları çalışılacaktır.

Atölye Hedefleri:

 • Yardım edenin; yardım ederken kendisine neler olduğunu fark etmesi,
 • Başa çıkma yöntemlerini keşfetmesi,
 • Etkili yardım edebilmesi için kendini koruyabilmenin yöntemlerini deneyimlemesi hedeflenmektedir.

Kimler Katılabilir:
Alanda çalışan uzmanlar, öğrenciler ve STK gönüllüleri

ATY-22 (Kontenjan: 20)
2 saat

Yard. Dç. Dr.
Gizem Erdem

Cinsel İstismara Sistemik Yaklaşım: Bağlamsal Aile Terapisi Vaka Tartışması ve Formulasyon

Eğitimci:
Gizem Erdem Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olduktan sonra The Ohio State University’de Çift ve Aile Terapisi programından doktora derecesini aldı. Eğitimi boyunca çeşitli kliniklerde çiftlerde iletişim problemleri, aldatma, ailede madde kullanımı, ergenlerde riskli davranışlar ve gelişimsel sorunlar üzerine çalıştı. 2012 yılında Ohio eyaleti lisanslı Çift ve Aile Terapisti oldu. 2012-2013 arasında Amerikan Evlilik ve Aile Terapileri Derneği (AAMFT) tarafından onaylı Aile Terapisi Süpervizörlüğü eğitimine katıldı ve bir yıl süreyle süpervizörlük stajı yaptı. Yüksek Lisans ve doktora süresince, risk altındaki ergenlere ve ailelerine yönelik koruyucu ve terapotik müdahalelerin geliştirilmesi üzerine bilimsel araştırmalara katıldı ve projelerde psikoterapist olarak çalıştı. Bu kapsamda kanıta dayalı terapiler (Motivasyonel Görüşme Teknikleri, Ekolojik Aile Terapisi, Toplulukçu-Davranışçı Yaklaşım) üzerine eğitim aldı ve sokak çocukları, evsiz anneler ve madde bağımlıları ile çalıştı. Ocak 2015’ten beri Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde tam zamanlı öğretim üyesidir, halen bağımlılık alanında akademik çalışmalar yürütmekte, çeşitli bakanlıklar ve sivil toplum kuruluşlarına bilir kişilik yapmakta ve sahada çalışan terapistlere klinik süpervizyon vermektedir.

Atölye İçeriği:
Bu atölye çalışmasında sistemik-bağlamsal aile terapisi kuramının temel ilkeleri tanıtılacak ve bu yaklaşımdan hareketle cinsel istismar vakası tartışması yapılacaktır. Vaka formülasyonunda, kuşaklararası aktarım, aile içi roller, değerler ve sırlar ile ilişkisel süreçler ve sınırlar üzerinden durulacak, olası sistemik müdahaleler ve terapistin rolü konuşulacaktır.

Atölye Hedefleri:

 • Atölye, cinsel istismarı aile ve toplum bağlamında incelemeyi
 • Ruh sağlığı alanında cinsel istismar ve travma üzerine çalışan uzmanlara sistemik bir perspektif sunmayı hedefler

Kimler Katılabilir:
Atölye çalışması, psikoloji, psikolojik danışmanlık veya sosyal hizmetler bölümü mezunlarına açıktır. Yer kalması halinde aynı bölümlerden 4. sınıf öğrenciler de atölye çalışmasına katılabilir.

ATY-23 (Kontenjan: 12)
3 saat

Eğitmen
Özlem Kaleli

Profesyoneller İçin Öz Bakım ve Somatik Farkındalık

Eğitimci:
Özlem Kaleli bedensel farkındalık ve öğrenme alanında uzmanlaşmış olan profesyonel bir koç ve eğitmendir. Dans ve hareket terapisi başta olmak üzere, somatik öğrenme odaklı farklı disiplinlerde almış olduğu eğitim ve tecrübeleri doğrultusunda, psikologlar, sanatçılar ve yöneticilerle beraber çalışmakta ve “İş Yaşamında Kronik Semptom ve Ağrılar için Bedenle Öğrenme Yaklaşımı (The Bodymind Approach -TBMA)” alanında İngiltere Hertfodrshire Üniversitesi bünyesinde doktora araştırmasını devam ettirmektedir. Otantik Hareket ve TBMA sertifikalı grup lideri ve aynı zamanda eğitmenidir. 1990 yılında İstanbul Erkek Lisesi’nden mezun olmuş, 1995 yılında Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi lisans derecesini almış ve 2000 yılında İngiltere Westminister Üniversitesi’nden İşletme yüksek lisansını tamamlamıştır. 2001 yılında Laban Center ve Birkbeck collage bünyesinde Dans ve Hareket Terapisi temel eğitimini, 2006-2010 yılları arasında otantik hareket uzmanlık eğitimini Profesör Helen Payne ile tamamlamıştır.

Atölye İçeriği:

 • Somatik farkındalık ile öz bakım ihtiyaçlarının belirlenmesi
 • Hizalanma (grounding) teknikleri
 • Bedensel egzersizler ve kişisel alanın korunması

Atölye Hedefleri:

 • Travma alanında çalışan profesyoneller için travmanın beden üzerindeki etkilerini ve ayna nöronlar üzerinden aktarımını ayırt etmek;
 • Öz bakım için kişisel bedensel farkındalıklarını geliştirmelerine yönelik teknikleri uygulamalı olarak aktarmak

Kimler Katılabilir:
Uzman psikologlar, psikologlar, sosyal hizmet uzmanları.

ATY-24 (Kontenjan: 25)
2,5 saat

Yard. Doç. Dr.
Elif Akdağ Göçek

Erken Evlilikler, Ergen Ebeveynler

Eğitimci:
Yard. Doç. Dr. Elif Göçek Toronto Üniversitesi’nde (University of Toronto-Kanada) Okul ve Çocuk Klinik Psikolojisi alanında doktorasını tamamlamıştır. Lisans (Psikoloji) ve Yüksek Lisans (Klinik Psikoloji) eğitimlerini Boğaziçi Üniversitesi’nde yapmıştır. 1992-1998 yılları arasında İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Bölümü’nde psikolog olarak çalışmıştır. 2007-2012 yılları arasında Yeditepe Üniversitesi Psikoloji Bölümünde öğretim üyeliği yapmıştır. Halen, İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programında –Çocuk/Ergen Klinik Psikoloji Alt-dal bölüm direktörüdür. Tezinde klinik ve klinik olmayan gruplarda annelerin çocuklarını anlama kapasitesi ve duygusal ulaşılabilirliklerini araştırmış ve tezi yurt dışında kitap olarak yayınlanmıştır. Araştırma alanları anne-çocuk ilişkisi, yaratıcılık ve çocuklarda göç kavramı üzerinedir. Dr. Göçek uzun yıllar boyunca riskli ve göçe maruz kalmış aileler ve çocuklarla çalışmış, ebeveyn-çocuk terapileri uygulamıştır. Türkiye’nin birçok şehrindeki ruh sağlığı uzmanlarına oyun terapisi eğitimi vermektedir. Kendisi Toronto (Kanada) Psikanalitik Toplum ve Enstitüsü (Toronto Psychoanalytic Society & Institute) -Bebek Ruh Sağlığı Eğitim programında danışmanlık yapmakta ve Türkiye Bebek Ruh Sağlığı Derneği başkanlığını yürütmektedir. Dr. Göçek halen çocuk ve ergenlerle bireysel terapi çalışmalarına da devam etmektedir.

Atölye İçeriği:
Bu çalışmada erken yaşta evlendirilen bireylerin karşılaştıkları psikolojik zorluklara yer verilecektir. Ayrıca erken yaşta evlenenlerin ebeveyn olduklarında yaşayabilecekleri güçlükler ve bu güçlüklerin yol açtığı toplumsal riskler tartışılacaktır. Çalıştayda erken yaşta ebeveyn olan bireylerle uzmanların yapılabilecekleri destekleyici çalışmalara da yer verilecektir.

Atölye Hedefleri:

 • Erken evliliklerde ebeveyn olmanın taşıdığı risklerle ilgili farkındalık arttırılacak,
 • Erken evlilik yapan bireylere yapılabilecek destekler üzerine bilgi sahibi olunacaktır

Kimler Katılabilir:
Ruh sağlığı alanında çalışan uzmanlar, ruh sağlığı alanında eğitim alan son sınıf öğrencileri

ATY-31 (Kontenjan: 35)
3 saat

Psy.D.
Mia Medina

Aile İçi Travma ile Çalışmak: Terapötik Yaklaşımlar

Eğitimci:
Mia Medina, Psy.D. 2005 yılında ABD- Massachusetts School of Professional Psychology'den doktora (Psy.D.) derecesini aldı. Bu süre içinde tez ve staj çalışmalarında Psikolojik Travma alanında uzmanlaştı. Ardından Massachusetts Institute of Psychoanalysis'de post-doctoral fellowship'ini tamamladı. Yine Boston’da, önce Tufts University Psikolojik Danışmanlık Birimi’nde sonra da Faulkner Hospital yatan hasta bölümünde çalıştı. 2011 yılında İstanbul'a dönüp Bilgi Üniversitesi'nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı. Halen Bilgi Üniversitesi’nde Psychotraumatology, Introduction to Psychoanalysis ve Psychodynamic Psychotherapy derslerinin yanısıra bireysel ve grup süpervizyon vermekte, aynı zamanda da İlişkisel Psikodinamik yönelimli olarak özel danışan görmektedir.

Atölye İçeriği:
Bu atölyede aile içi travmatik deneyimlere maruz kalmış danışanlarla çalışma yöntemleri işlenecektir. Şiddet, cinsel istismar ve aşırı baskı gibi deneyimler yaşamış ya da yaşamakta olan kişilerle terapide uygulanabilen müdahaleler, karşılaşılan engeller ve zorluklarla başa çıkma yolları tartışılacaktır. Hem eğitimci hem de katılımcıların paylaşacağı vaka örnekleri üzerinden teorik bilgi ve terapötik beceriler pekiştirilecektir.

Atölye Hedefleri:

 • Aile içi travma ile çalışırken göz önünde tutulacak faktörlerle ilgili temel bilgiler kazanmak
 • Aile içi travmaya terapötik müdahale hakkında temel beceriler geliştirmek
 • Travma döngüsünün terapötik sürece etkilerini kavramak

Kimler Katılabilir:
Ruh sağlığı alanında çalışan herkes bu atölyeye katılabilir.

ATY-32 (Kontenjan: 30)
2,5 saat

Doç. Dr.
Ayten Zara

Çocukluk Dönemi Cinsel İstismar Travması

Eğitimci:
Dr. Zara, danışman ve klinik psikologdur. Danışmanlık ve klinik psikoloji uzmanlık ve doktorasını İngiltere’de yapmıştır. 2000 yılında Türkiye’ye dönen Dr. Zara İstanbul Bilgi Üniversitesi, Psikoloji Bölümü’nde tam zamanlı öğretim üyesi olarak aile, toplum ve klinik psikolojisi üzerine dersler verir, araştırmalar yapar (bkz, www.aytenzara.com). 2012 yılından beri Bilgi Üniversitesi'nde Uluslararası Travma Çalışmaları Sertifika Programının direktörüdür. Birey, aile, toplum ruh sağlığını önleyici ve koruyucu çalışmalara önem verir. Öğrencileriyle birlikte aktif olarak şiddet ve travmatik olaylar konularında toplumsal bilinci artırmaya yönelik çalışmalar yapar (Bkz, www.bilgiacikkapi.com). Türkiye, Afrika, Asya ülkelerinde dezavantajlı koşullara sahip, mağdur aile, çocuk ve azınlıkların yaşam koşullarını iyileştirmek için World Human Relief (Bkz, www.worldhumanrelief.org) sivil topluluğun kurucusu ve direktörüdür. Dr. Zara, Türkiye'de afetler ve insan eliyle meydana gelen kitlesel travmalar sonrası gerek psikolog olarak gerekse akademisyen olarak gönüllü birçok çalışma yapmış ve yapmaktadır. Bir insan hakları aktivisti ve sivil toplumcu olarak hem yurtdışında hem de yurt içinde sivil toplum çalışmalarına katılmakta, danışmanlık yaparak eğitimler vermektedir. Ulaşılması zor dediğimiz travmaya maruz kalmış insanların daha etkin çalışılması için profesyonellere kayıplar, şiddet ve travma konularında eğitimler verir. Dr. Zara'nın çocuk, aile ve toplumsal şiddet konularında birçok gazete/dergi yazıları ve röportajları vardır. Yaşadıkça Psikolojik Sorunlar ve Başa Çıkma Yolları ve Kadınlar, Erkekler ve Çocuklar için Boşanma Terapisi kitaplarının yazarlığını yapmıştır.

Atölye İçeriği:
Çocuklara yönelik cinsel şiddetin neden olduğu travma yaratan dinamikler tartışılacak. Cinsel istismar travmasında çocuk ve ailesinin nasıl ele alınması gerektiği konusunu üzerinde durulacak.

Atölye Hedefleri:

 • Çocukların gelişim dönemlerini olumsuz etkileyen çocuklara yönelik fiziksel/cinsel şiddet konularında bilinçlendirmek,
 • Cinsel istismar vakalarının nasıl çalışılması konusunda yönlendirmek,
 • Ruhsal olarak yaralı çocukları onarmaları için temel becerileri kazandırmak.

Kimler Katılabilir:
Psikiatrist, Psikolog, Psikolojik Danışman, Sosyal Hizmet uzm. v.b alanda çalışan uzman ve öğrenciler.

ATY-33 (Kontenjan: 30)
1,5 saat

Klinik Psikolog
Gonca Şensözen

Travma ile Çalışan Terapist Nasıl Travmatize Olmaz? Bir Beden-Zihin Çalışması

Eğitimci:
Gonca Şensözen klinik psikologdur. Uzmanlığını 2000 senesinde Boğaziçi Üniversitesi’nden almış, depremden sonra afet bölgesinde, daha sonra da İstanbul’da okullarda, hastanede ve psikolojik danışmanlık merkezlerinde görev yapmıştır. 2012’den beri Özyeğin Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık biriminde çalışmakta ve birimin yöneticiliğini yapmaktadır. Sağlıklılığın beden-zihin bütünlüğünde yattığına inanan G.Şensözen, 2007 yılından itibaren Uluslararası Art of Living sivil toplum kuruluşu üyesidir (www.artofliving.org) ve Almanya’da katıldığı eğitim programı sonrasında kuruluşun gönüllü eğitmeni olmuştur. Zaman zaman kişi ve kurumlara, içinde nefes, meditasyon ve yoga tekniklerinin yer aldığı kurslar vermektedir. Tüp Bebeği Beklerken isimli bir kitabı vardır. (İş Bankası Kültür Yayınları, 2010)

Atölye İçeriği:
Travma ile çalışmanın, terapistler üzerindeki etkisi tartışılacak ve terapistlerin bu etkiler ile başetmek için kullanabileceği beden-zihin yöntemleri üzerinde durulacaktır.

Atölye Hedefleri:

 • Travma ile çalışmanın, terapist üzerindeki olası etkileri üzerinde durulacak
 • Bu etkiler ile başetmek için geliştirilebilecek alternatif yöntemler tartışılacak
 • Nefes ve meditasyon çalışmalarının beden ve zihin üzerindeki olumlu etkisine dair araştırma örnekleri sunulacak
 • Nefes ve meditasyon uygulaması yapılacaktır.

Kimler Katılabilir:
Ruh sağlığı alanında çalışan ve ruh sağlığı alanında eğitim alanlar.