2017 » 2017
Düzenleme: 2017-02-20 18:49

HAKKARİ’den: Babam öldüğünde 14 yaşındaydım. Amcalarım 2 bin 500 TL başlık parası karşılığı hiç görmediğim bir kişi ile evlendirdiler. Kocam öldü, 6 çocukla ortada kaldım. Bize Kaymakamlık ve hayırseverler baktı. Onlar da daha sonra ellerini çekti. Mecburen çareyi kuma olarak başkasıyla evlenmekte buldum.

Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği, 2011

Türkiye, en fazla çocuk gelinlerin görüldüğü ülkelerden biri! Erken yaş ve zorla evlilikler sorunu Türkiye’nin toplumsal bir yarasıdır. Ülkemizde pek çok kız çocuğu erken yaşta evlendirilerek yaşam hakları ihlal edilip cinsel istismara maruz kalmaktadır. Erken yaş evlilikleri psikolojik, sosyal ve kültürel etkenleri inceleme ve değiştirme gereğini ortaya çıkarmıştır. Ailenin yoksulluğu, eğitim alma koşullarının yetersizliği, kültürel kalıp yargılar, geleneksel uygulamalar ve toplumsal cinsiyetçi yaklaşımlar, kadın ve kız çocuklarına yönelik şiddete karşı toplumsal tolerans gösterilmesi erken evliliklere ortam hazırlamaktadır. Çocuk gelinler dünyanın en izole edilmiş ve çoğul travmalar yaşayan; yaralı ve çaresiz çocuklarıdır.

Erken ve zorla evlilikler yaşamları yıktığı gibi çocukları ruhen öldürür; yozlaşmayı neden olduğu gibi dini inançları da tehdit etmeye başlar. Bu nedenle, çocuklar okula gitmeli, okumayı, yazmayı, hayatı öğrenmeli ve arkadaşlarıyla oynamalılar. Çünkü okutulan her çocuk bir ülkenin sağlık, kalkınma ve barış alanlarında yapacağı en önemli yatırımlarından biri olur. Çocuklarımızı korumanın aciliyeti devletin, sivil toplum kuruluşlarının, toplumun ve akademisyenlerin birlikte çalışmasını zorunlu kılar.

Sağlıklı bireyler ve toplum için her birimize düşen sorumluluklar var. Yaşadığımız coğrafyada, çocukların okulu yok ise okullar yapmalı, çocuklarını okula göndermeleri için aileleri ikna etmeli ve çocukların okul ihtiyaçları varsa gidermeliyiz. Çocuklara yönelik her türlü ihmal ve istismarı öncelemek için canla başla çalışmalıyız.

Ancak bu koşullar gelişirse bu coğrafyada aydınlık bir Türkiye için daha kalabalık oluruz.

Doç. Dr. Ayten Zara
World Human Relief

Kongre herkese açıktır