2016 » Program
Düzenleme: 2017-03-01 11:10

ŞİTÖÇ 2016 — Program

5 Mart 2016 – Pazartesi
08:30 Kayıt
1. Oturum – Açılış Konuşmaları
09:00 Bu savaşı durduralım
Doç.Dr. Ayten Zara ve Kayra Genç (Çocukların Temsilcisi)(25 dk)
09:25 Açılış Konuşması
Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi(5 dk)
2. Oturum
09:30 Çocuk İhmal ve İstismarını Önlemek
Prof. Dr. Tolga Dağlı ve Prof. Dr. Figen Şahin Dağlı(50 dk)
10:20 Erken Çocukluk Döneminde Yerel – STK İşbirliği Modeli: Bilinçli Aile Sağlıklı Nesiller Projesi
Gaye Uğurlu (Kültür Kenti Vakfı Genel Müdürü)(20 dk)
10:40 Aile Ekonomisine Katkıda Bulunmak Adına Sokaklarda Çalıştırılan ve Dilendirilen Çocuklar
Ferhat Şahin (Umut Çocukları Derneği Başkanı)(20 dk)
11:00 Çocuk İhmal ve İstismarının Hukuki Boyutu
Av. Selmin Cansu Demir (İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi Genel Sekreteri)(20 dk)
11:20 Oturum Arası (20 dk)
3. Oturum
11:40 Çocuk İstismarının Ailesel Boyutu
Prof. Dr. Bahar Gökler (Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği Başkanı)(50 dk)
12:30 Hastanede Çocuk Olmak: İhmal ve Hasta Çocuk Hakları İhlalleri
Psk. Duygu Başak Gürtekin(Hayata Renk Ver Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)
Sema Alevcan(Hayata Renk Ver Derneği Yönetim Kurulu Üyesi)
Çocuk Gelişimi Uzm. Melek Okur İleri(Hayata Renk Ver Derneği Kurucu Üyesi)(20 dk)
12:50 Çocuklar "Çocuklara Şiddete Dur De" Kampanyasını Tanıtıyor(10 dk)
13:00 Öğle Arası (60 dk)
4. Oturum – Panel/Konuşma
14:00 Çocuk Gözü ile Savaş ve Barış
Doç. Dr. Serap Özer(Türk Psikologlar Derneği)
Güvenli Okul
Psk. Dan. Demet Uysal(Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği)
Şiddeti Önlemeye Yönelik Uygulamalar
Nevin Özgün(TCYOV Y.K. Başkanı)
Ekolojik Sistem Yaklaşımı Çerçevesinde Okul Terki Riski Olan Gençlerin Desteklenmesi
Özden Bademci(Maltepe Üniversitesi, SOYAÇ)
Esma Figen Karadayı(Maltepe Üniversitesi, SOYAÇ)
İpek G. Pur(Maltepe Üniversitesi, SOYAÇ)
Narin Bağdatlı Vural(Maltepe Üniversitesi, SOYAÇ)(90 dk)
15:30 Oturum Arası (30 dk)
5. Oturum – Panel/Konuşma
16:00 Savaş ve Çocuk
Doç. Dr. Bilge Selçuk(Koç Üniversitesi Çocuk ve Aile Çalışmaları Laboratuvarı)
Suriyeli Gençler ve Çocuklar İçin Sosyal Bütünleşme
Nilgün Çavuşoğlu(UNICEF Çocuk/Genç Katılımı ve Güçlendirilmesi Sorumlusu)
Maya Vakfı: Suriyeli Mülteci Çocuklar için Sanat Terapileri Yöntemleri ile Travma Rehabilitasyonu
Uzm. Klinik Psk. Merve Minkari
Çocuk İstismarının Bir Boyutu Olarak Savaş
Uzm. Dr. Azad Günderci(Travma Çalışmaları Derneği)
Uzm. Psk. Gözde Ataş(Travma Çalışmaları Derneği)
Uzm. Psk. Melis Demirci(Travma Çalışmaları Derneği)
Uzm. Psk. Nergiz Özdemir(Travma Çalışmaları Derneği)(90 dk)
18:00 Kapanış (15 dk)