2016 » Konuşmacılar
Düzenleme: 2017-03-01 11:44

ŞİTÖÇ 2016 — Konuşmacılar

 • Bu Savaşı Durduralım
Dr. Ayten Zara
Klinik Psikolog, Uluslararası Travma Çalışmaları İstanbul Direktörü, İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü
 • Ekolojik Sistem Yaklaşımı Çerçevesinde Okul Terki Riski olan Gençlerin Desteklenmesi
Özden Badenci
Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar için Uygulama ve Araştırma Merkezi (SOYAÇ) Müdürü, Maltepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü
Esma Figen Karadayı
Maltepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü
İpek G. Pur
Maltepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü
Narin Bağdatlı Vural
Maltepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü
 • Çocuk İhmal ve İstismarını Önlemek
Prof. Dr. Tolga Dağlı
Marmara Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü
Prof. Dr. Figen Şahin Dağlı
Gazi Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Erken Çocuklk Döneminde Yerel STK İşbirliği Modeli: Bilinçli Aile Sağlıklı Nesiller Projesi
Gaye Uğurlu
Kültür Kenti Vakfı Genel Müdürü, AB Uzmanı ve Sivil Toplum Danışmanı, BİR İZ Derneği Kurucu Üyesi
 • Aile Ekonomisine Katkıda Bulunmak Adına Sokaklarda Çalıştırılan ve Dilendirilen Çocuklar
Ferhat Şahin
Umut Çocukları Derneği Başkanı
 • Hastanede Çocuk Olmak: İhmal ve Hasta Çocuk Hakları İhlalleri
Psk. Duygu Başak Gürtekin
Hayata Renk Ver Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Çocuk Gelişimi Uzm. Melek Okur İleri
Hayata Renk Ver Derneği Kurucu Başkanı
Sema Alevcan
Hayata Renk Ver Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
 • Çocuk İhmal ve İstismarının Hukuki Boyutu
Av. Selmin Cansu Demir
İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi Genel Sekreteri
 • Şiddeti Önlemeye Yönelik Uygulamalar
Nevin Özgün
Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı
 • Çocuk İstismarının bir Boyutu Olarak: Savaş
Uzm.Dr. Azad Günderci
Travma Çalışmaları Derneği
Uzm. Psk. Gözde Ataş
Travma Çalışmaları Derneği
Uzm. Psk. Melis Demircioğlu
Travma Çalışmaları Derneği
Uzm. Psk. Nergiz Özdemir
Travma Çalışmaları Derneği
 • Çocuk İstismarının Ailesel Boyutu
Prof. Dr. Bahar Gökler
Erişkin, Çocuk ve Ergen Psikiyatristi, Hacettepe Üni. Tıp Fak. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD Öğretim Üyeliği (1978-2011), Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği Başkanı
 • Suriyeli Mülteci Çocuklar için Sanat Terapileri Yöntemleri ile Travma Rehabilitasyonu
Uzm. Klinik Psk. Merve Minkari
Maya Vakfı Project Lift Programı
 • Çocuk Gözüyle Savaş ve Barış
Doç. Dr. Serap Özer
Türk Psikologlar Derneği
 • Savaş ve Çocuk
Doç. Dr. Bilge Selçuk
Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü, Çocuk ve Aile Çalışmaları Laboratuvarı Direktörü, Queensland Üniversitesi Onursal Kıdemli Araştırmacı
 • Güvenli Okul
Psk. Danışman Demet Uysal
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği
 • Suriyeli Çocuk ve Gençler için Sosyal Bütünleşme
Nilgün Çavuşoğlu
Çocuk/Genç Katılımı ve Güçlendirilmesi Sorumlusu UNICEF