2016 » Atolye
Düzenleme: 2017-03-01 11:44

ŞİTÖÇ 2016 — Atölyeler

5 Mart 2016 – Pazartesi
Atölye No. 4. Oturum – Atölyeler-1
14:00-15:30
ATY-11 Salon: E1-305
Çocukluğunu Öldürmeyen Bir Masal Olsun İstedim
Doç.Dr. Ayten Zara
ATY-12 Salon: E1-308
Şiddet ve Travma'da Çocuğu Korumak
Yrd. Doç. Dr. Elif Akdağ Göçek
ATY-13 Salon: E1-302
HUSS Çocuk Kendini Nasıl Korusun
Uzm. Psk. Dan. Dilara Köktürk Erden
ATY-14 Salon: E1-304
İstismara Uğramış Çocuk ve Ergene Yaklaşım
Prof. Dr. Bahar Gökler
Atölye No. 5. Oturum – Atölyeler-2
16:00-17:30
ATY-21 Salon: E1-209
Anne ve Baba Eğitimleri ile İhmal ve İstismarının Önlenmesi
AÇEV Eğitim İçerik ve Kalite Uzmanı Ege Ortaçgil
ATY-22 Salon: E1-302
Üç Maymun
Uzm. Gelişim Psikoloğu Fulya Sözen
ATY-23 Salon: E1-304
Benim Hikayem: Kuşaklar arası Ebeveynlik Örüntüleri Farkındalık Atölyesi
Yrd. Doç. Dr. Yudum Akyıl
ATY-24 Salon: E1-305
Terör Olaylarından Sonra Ruhsal – Toplumsal Çalışma İlkeleri: Çocuk ve Gençlere Yaklaşım
Prof. Dr. Tamer Aker
Prof. Dr. Işık Karakaya

SİTOÇ 2016 — Atölye Açıklamaları

ATY-11 (Kontenjan: Dolu)

Doç. Dr.
Ayten Zara

Çocukluğunu Öldürmeyen Bir Masal Olsun İstedim

Ülkemizde çocuklar fiziksel, psikolojik ve cinsel olarak sağlıklı yaşam hakları ihlal edilerek istismara maruz kalmaktadır. Bir toplumda da çocuklar ya da kadınların istismara maruz kalması karmaşık ve toplumsal bir sorundur ve buna neden olan birçok psikolojik, sosyal ve kültürel etkenleri inceleme ve değiştirme gereğini ortaya çıkarmıştır. Çocuklara yönelik şiddetten sadece saldırganlar değil bu tür olayların yaşandığı toplumlardaki her bir birey sorumludur. Toplumun bir bütün olarak bu sorunu tanımlaması ve önüne geçmesi için öncellikle ailelere ve halka yönelik eğitim programlarıyla toplumun cinsel, fiziksel, psikolojik istismarlara yönelik sağlıklı tutum ve tavırlar geliştirmesi gerekmektedir. Sağlıklı birey ve toplum için biz anne-babalar, psikologlar, psikiyatristler, pediatristler, pedagoglar, ve sosyal hizmet uzmanları, hukukçular ve adli tıp uzmanları bir ekip olarak birlikte hareket etmek zorundayız ve bundan da mesleki olarak sorumluyuz.

Atölye Hedefleri:

 1. Çocukların gelişim dönemlerini olumsuz etkileyen çocuklara yönelik fiziksel/cinsel şiddet, aile içi şiddet, ölüm/yas, ayrılık/boşanma gibi konularda atölye katılımcılarını bilinçlendirmek,
 2. Getirilen, sorulan yaşanan örnekler üzerinde katılımcıları ne yapmaları gerektiği konusunda yönlendirmek,
 3. Kendi hayatlarında ya da yakın çevrelerinde ruhsal olarak yaralı çocukları onarmaları için temel becerileri kazandırmak.

ATY-12 (Kontenjan: Dolu)

Yrd. Doç. Dr.
Elif Akdağ Göçek

Şiddet ve Travma'da Çocuğu Korumak

Bu atölye çalışmasında uzmanlara şiddet ve travmanın çocuklardaki etkisi tanıtılacaktır. Çalışmada travmatik etkilerden çocuğu en etkin şekilde korumak için yapılabilecek müdahalelere yer verilecektir.

Atölye Hedefleri:

 1. Çocuklarda Travma ve etkilerini anlamak
 2. Alanda kullanılmakta olan çocuklarla travma çalışmalarını tanımak
 3. Çocuklarla travma sonrası oyun terapisine giriş- uzmanlarla uygulamalı çalışmalar yapılacaktır.

ATY-13 (Kontenjan: Dolu)

Uzm.Psi. Danışman,
Rehber Öğretmen
Dilara Köktürk Erden

HUSS Çocuk Kendini Nasıl Korusun

Bu atölye çalışması 2014-15 yılları arasında UNFPA desteği ile Bir IZ Derneği (Birey İnsan ve Ruh Sağlığında İZ Derneği) tarafından Eyüpte bir ilköğretim okulunun öğrencilerine uygulanmış olan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Aile içi Şiddetle Mücadele Projesi adlı çalışmanın bir kısmını içermektedir.

Okul çalışanlarının ve çocuklarla çalışmalar yapan profesyonellerin yararlanabileceği etkinlikleri içerir.

HUSS isimli oyuncak bir bebek üzerinden, onun hayatına dair her türlü şiddete karşı çocukların yapabilecekleri şeylerin olduğu anlatılmaktadır. Bu atölyede proje içindeki aşağıda adı geçen etkinlikler gösterilecektir: Aydınlık Karanlık, Aydınlığa Geç, Özel Bölgeler.

Atölye Hedefleri:

 • Bu atölyeye katılan uzmanlar çocuklarla uygulayabilecekleri, istismarı önleyici çalışmalar hakkında yeni aktiviteler öğrenir.

ATY-14 (Kontenjan: Dolu)

Prof. Dr.
Bahar Gökler

İstimara Uğramış Çocuk Ve Ergene Yaklaşım (Psikodrama Tekniği ile Uygulamalı Eğitim)

Bu kursta istismara uğramış çocuk ve ergene nasıl yaklaşılacağı, onu yeniden örselemeden,nasıl bilgi alınacağı,yaş düzeylerine göre yaklaşım teknikleri,görüşmecinin dikkat etmesi gereken noktalar psikodrama teknikleri ile, uygulamalı biçimde çalışılacak ve bu alanda çalışan ya da çalışacak olan uzmanların bilgi ve beceri geliştirmeleri üzerinde durulacaktır.

Atölye Hedefleri:

 1. İstismara uğramış olan çocuk ve ergeni anlayamaya çalışmak,
 2. Yaş düzeyine göre yaklaşım ilkelerini belirlemek,
 3. Görüşmecinin yaklaşımını belirlerken dikkat etmesi gereken ilkeleri gözden geçirmek,
 4. Bu konuda çalışan ya da çalışacak olan uzmanlara bilgi ve beceri kazandırmak.

Not: İstismara Uğramış Çocuk ve Ergene Yaklaşım atölyesine katılmak isteyen katılımcıların travma ile çalışma tecrübesi olması önerilir.

ATY-21 (Kontenjan: Dolu)

Uzm. Klinik Psk.
Ege Ortaçgil

Anne ve Baba Eğitimleri ile İhmal ve İstismarının Önlenmesi

Çocukların ihmal ve istismardan korunması, sağlıklı çocukların yetişebilmesi ve sağlıklı bir toplum için önemlidir. Şiddetten korunan, gelişimi desteklenen, ilgi ve şefkat gören çocukların ilerde daha mutlu, huzurlu, şiddet kullanmayan bireyler olabileceğini unutmamak gerekir. Tam da bu nedenle, yetişkinlere çocukların ihmal ve istismara maruz kalmasının önlenmesiyle ilgili bilgiler vermek, farkındalık yaratmak gerekir. AÇEV olarak, işe eğitim programlarımıza gelen katılımcılardan yani anne babalardan başlıyoruz. Ayrıca eğitimcilerimizin neredeyse tamamı öğretmen olduğu için onların da eğitici eğitimlerinde farkındalık kazanmalarını sağlıyoruz. Bu atölyede, yetişkinler ile çocukların korunmasıyla ilgili yaptığımız çalışmalarda izlediğimiz temel ilkeler, deneyimler ve değerlendirmeleri paylaşmayı amaçlıyoruz.

Atölye Hedefleri:

 1. AÇEV’in ihmal ve istismarın önlenmesi ile ilgili yaptığı çalışmalar üzerine bilgi vermek
 2. Konuyla ilgili yetişkin eğitimlerinde izlenilen temel ilkeler üzerine konuşmak
 3. Yetişkin eğitimlerinden izlenim ve deneyimleri aktarmak
 4. Yetişkin eğitim programlarından, çocuk ihmal ve istismarının önlenmesi ile ilgili etkinlik örnekleri gerçekleştirmek
 5. Çocuk ihmal ve istismarının önlenmesinin önemi üzerine düşünmek

ATY-22 (Kontenjan: Dolu)

Uzm. Gelişim Psikoloğu
Fulya Giray Sözen

Üç Maymun

Bu atölye çalışması, suça sürüklenmiş çocuklarla ilgili farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır. Atölye kapsamında yaratıcı drama alanında kullanılan grup çalışması, doğaçlama ve sunum tekniklerinden destek alınacaktır. Atölye süresince katılımcılar sürece aktif olarak dahil olacak, çocuk suçluluğunu kendi deneyim dağarcıkları üzerinden yeniden düşünmeye çalışacaklardır. Atölye sonunda katılımcıların çocukları suça sürükleyen nedenler, çocukların cezaevi pratikleri ve tahliye sonrası sürece ilişkin farkındalık kazanmaları beklenmektedir.

Atölye, cezaevindeki bir çocuğun yaşamından kesitle başlayacak, katılımcıların bu çocuğun koşulları ve orada bulunma nedeni hakkında beyin fırtınası yapması sağlanacaktır.

Ardından gelen fikirler, gerçekte olan durumla bir araya getirilerek tartışılacak, çocuğu suça sürükleyen nedenler, cezaevlerindeki hak ihlalleri, yürütülen mevcut önleme çalışmaları ve olması gereken uygulamalar hakkında bilgi verilecektir.

Atölyenin son aşamasında ise katılımcılardan suça sürüklenmiş bir çocuğun "suça sürüklenmeden önce, cezaevinde ve tahliye sonrası" yaşadıklarına ilişkin üç ayrı doğaçlama hazırlamaları beklenecektir. Doğaçlama çalışmalarının ardından katılımcıların cezaevindeki bir çocuğa mektup yazmaları istenerek ve değerlendirme alınarak atölye tamamlanacaktır.

Atölye Hedefleri:

 • Atölye sonunda katılımcıların, çocukları suça sürükleyen nedenler, çocukların cezaevi pratikleri ve tahliye sonrası sürece ilişkin farkındalık kazanmaları, empati geliştirmeleri ve bu alanda çalışan sivil toplum örgütlerine destek vermek yönünde motive olmaları beklenmektedir.

ATY-23 (Kontenjan: Dolu)

Yrd. Doç. Dr.
Yudum Akyıl

Benim Hikayem: Kuşaklarası Ebeveynlik Örüntüleri Farkındalık Atölyesi

Ebeveynler çocuklarını yetiştirirken önceki kuşaklardan aktardıkları tutumları, çoğu zaman sorgulamadan kendi ailelerinde uygularlar. Şiddet ve travmanın aktarımı da bu tutumlar üzerinden olur. Bu atölye çalışmasında katılımcılar kendi ailelerindeki ebeveynlik uygulamaları ve değerleriyle ilgili aktarılan temalara bakacak, kendi hayatlarına neleri taşımak istediklerini sorgulayacak ve kendilerine uyguladıkları teknikleri danışanlarıyla kullanma yollarını öğrenecekler.

Atölye Hedefleri:

 1. Aile içinde kuşaklararası aktarılan ebeveynlik temalarını dışsallaştırarak bireye tercih ettiği ebeveynlik değerlerini yaratması için alan açabilme yolları sunmak.
 2. Genogram, hayat ağacı, ve bazı öyküsel terapi tekniklerini birey, aile ve gruplarla çalışırken kullanma yollarını göstermek.

ATY-24 (Kontenjan: Dolu)

Prof. Dr. Işık Karakaya
Prof. Dr. A.Tamer Aker

Terör Olaylarından Sonra Ruhsal - Toplumsal Çalışma İlkeleri: Çocuk ve Gençlere Yaklaşım

Terör olaylarından etkilenen topluluklara yönelik olarak gerçekleştirilen toplum temelli ruhsal yaklaşımların genel ilkeleri ve çalışma dizgeleri tartışılacaktır. Bu olaylar sonrasında çocuk ve gençlere yönelik yapılacak terapotik yaklaşımlar paylaşılacaktır.

Atölye Hedefleri:

 1. Terör olaylarının ruhsal sonuçlarını öğrenmek.
 2. Toplum temelli ruhsal yaklaşımlar konusunda bilgi sahibi olmak
 3. Terapotik beceriler konusunda bilgi sahibi olmak