2016 » 2016
Düzenleme: 2017-03-01 11:10

Adı Konmamış Savaş:
Çocuk İhmal ve İstismarı


ŞİTÖÇ-2016 — 5 Mart 2016
Bilgi Üniversitesi, Santral İstanbul Kampüsü

Bana; Toplumsal vicdan nedir? diye soracak olursanız Çocuktur. Çocuk toplumsal vicdanın aynasıdır derim. Bunun yanında toplumun vicdanının çocuklarını nasıl koruduğu ve çocuklarına nasıl baktığı davranışlarıyla ölçülmesi gerektiğini savunurum.

Ama ne yazık ki bu coğrafyada çocuklarımız dövülerek bakılıyor, eğitiliyor ve büyütülüyor! Çocuklar sokağa terk ediliyor, suça itiliyor, zorla çalıştırılıyor, tacize-tecavüze uğrayıp fuhuşa zorlanıyor! Çocuklarımız siyasi amaçlarla kötüye kullanılıyor, öldürülüyor ya da cezaevine atılıyor! Suç ortada, suçlular da belli ama kimse bir şey yapmıyor!

Yani toplumsal vicdanımız zedelenmiş bu nedenle şiddet her kesimde ve her türde artıyor! Savaşın olmadığı zamanlar dünyanın barış içinde yaşadığını düşünüyorsak yanılıyoruz! Çocuklarımız evlerde, sokaklarda, okullarda ve iş yerlerinde şiddetin bin bir çeşidine maruz kalıyorlarsa bu da bir savaştır!

Bu savaşı durdurmak adına hiçbir şey yapmıyor ve çocuklarınmızın yaralarını sarmıyorsak bu savaş sadece şimdilerde değil gelecekte de ağır sonuçları olan trajedilere neden olacaktır.

Bu çağrı, çocuklarımız için bir dayanışma çağrısıdır. Gelin anne babalar, sivil toplum örgütleri, akademisyenler, öğrenciler hep birlikte çocuklarımıza yönelik ihmal ve istismarı önlemek adına bir bütün, bir güç olalım!

Doç. Dr. Ayten Zara
World Human Relief

Kongreden elde edilen tüm gelir;

• Sokak çocuklarının rehabilitasyonu sağlamak,
• Afrikalı ve Suriyeli mülteci çocukların yaşam koşullarını iyileştirmek,
• Ardahanlı yoksul çocukların eğitim ihtiyaçlarını karşılamak adına kullanılacaktır.